ES finansavimas

Nauja mokymosi platforma IT švietimui

VšĮ Turingo mokykla kartu su partneriais VšĮ Skaitmeninių inovacijų institutu, UAB Turing College ir Vilniaus Gedimino technikos universitetu šiuo metu įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą.


Projekto tikslas - sukurti išmaniąją mokymosi patirties platformą, pritaikytą programavimo mokymui. Iniciatyva padės spręsti IT švietimo srityje egzistuojančias problemas organizuojant inovatyvų ir savivaldų mokymą.

Projekte įsivaizduojami moksliniai tyrimai, skirti išmaniosios mokymosi patirties platformos koncepcijai IT švietimo srityje sukurti ir patvirtinti. Projekto rezultatas - personalizuoto pritaikomojo programinio mokymosi permodeliavimo (atsižvelgiant į asmens kognityvinį mokymosi stilių: dėmesį, suvokimą, atmintį, mokymąsi ar elgesį kibernetinėje erdvėje) sukūrimas. Naudoti patirtinių funkcijų programinę įrangą, kurioje pateikiamos aiškios informacinių technologijų mokymosi instrukcijos ir užduotys. Naudotojo sąveika su programine įranga yra integruota su automatizuotais besimokančiųjų grupių pažangos vertinimo metodais.

Produktą gali naudoti 16-29 metų asmenys, asmenys, turintys raidos, psichologinių ar fizinių sutrikimų, ir kiti. Vėliau jį galėtų naudoti ne tik pavieniai asmenys, bet ir įgyvendinti valstybės lygmeniu.

Finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto "Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas" priemonę "Eksperimentas". Ši priemonė finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Bendra projekto vertė: 1 057 419,00 eurų.

Projekto finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo: 765 278,69 Eur.

Pareiškėjo ir partnerių lėšos: 292 140,31 Eur.

Projektas galioja nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 4 d.

VšĮ "Turing School" yra skaitmeninių įgūdžių mokykla 5-12 klasių mokiniams. Mokykla bendradarbiauja su stipriausiomis pasaulio programomis, tokiomis kaip Harvardo CS50. Pagal šią aukštos kokybės programą mokiniai mokomi informatikos; taip pat verslumo programų. Mokykla turi dirbtinio intelekto kursą, savo programoje moko programavimo meno, kaip sukurti interneto svetainę ar kompiuterinį žaidimą. VšĮ "Turing School" šiuo metu turi mokyklas Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Šios klasės yra pažangiausios Baltijos šalyse.